Josef Rychetský
Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově, obor-umělecké kovářství a zámečnictví - v roce 1990 zařizuje vlastní kovářskou dílnu a podniká v oboru. Zabývá se výrobou veškerých kovářských děl (brány, ploty, mříže, plastiky, lampy, atd.) s využitím klasických řemeslných postupů i moderních technik pro současnou i historickou architekturu i interiéry. Restauruje původní díla. Většinu prací vyrábí dle vlastních výtvarných návrhů.